Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Quý khách có thể đến bất kì Phòng giao dịch ngân hàng, hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào tài khoản chúng tôi:

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

Chi nhánh : Tây Hà Nội

Tên chủ khoản : PHUNG DUC THO

STK : 26010001157579

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

Chi nhánh : Linh Đàm

Tên chủ khoản : PHUNG DUC THO

STK : 122453111

Nội dung: Nội dung là Mã đơn hàng của bạn và Ngày/Tháng đặt mua. Ví dụ: “#12316/06

Bảo vệ bạn bằng cách?

Đảm bảo chỉ chuyển khoản duy nhất vào tài khoản PHUNG DUC THO, mọi thắc mắc xin liên hệ với số điện thoại 093.12345.08

Chúng tôi cam kết

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.